En global utfordring

Utfordringen, som ble gitt under presentasjonen av WHOs retningslinjer for luftforurensning, setter nå en mye lavere standard for hva som anses å vÊre et akseptabelt forurensningsnivå.

WHO mener at man kan redusere dÞdsfall i forurensede byer med så mye som 15 prosent årlig dersom man senker nivået av forurensningsstoffet PM 10. Hva som regnes som akseptabel mengde ozon og svoveldioksid er også blitt mye lavere.

Dette er fÞrste gang WHO henvender seg til alle deler av verden med samme hÞye mÃ¥lsetning for alle landene – en mÃ¥lsetning som er mye strengere enn den nasjonale praksisen som gjelder i mange av disse. Luftforurensning antas Ã¥ vÊre Ã¥rsaken til rundt to millioner premature dÞdsfall over hele verden hvert Ã¥r, og over halvparten av disse er i den tredje verden.

WHOs direktÞr for folkehelse og miljÞ, Dr Maria Neira, mener at tiltak for å minske direkte konsekvenser av luftforurensning kan hjelpe til å redusere sykdommer over hele verden. Hun mener tiltak som dette også kan fÞre til lavere utslipp av klimagasser.

Du har nÃ¥ muligheten til Ã¥ vise din stÞtte til disse retningslinjene, og samtidig forbedre luftkvaliteten i ditt eget hjem. Med Nikkens Air Wellness™ Power5 Pro™ kan du skape en renere og mer oppfriskende atmosfÊre med luft som er like frisk som den ute.

Dette patenterte luftfiltersystemet produserer negative ioner (ladde atomer eller molekyler) uten at apparatet avgir ozon, og vi kaller det derfor "ren ionegenerering". De negativt ladde ionene fester seg til skadelige luftpartikler og fjerner dem fra luftstrÞmmen. Ute i naturen, sÊrlig i skogen og i nÊrheten av elver og fossefall, finnes det mengder av disse ionene i luften. Det er en av grunnene til at det er sÃ¥ deilig og avslappende Ã¥ oppholde seg i slike omgivelser – japanerne kaller det "shinrinyoku" eller "Ã¥ puste inn skogsluft".

Vår ionekomfortteknologi er helt unik ettersom brukeren får nytte av de negative ionene uten at apparatet avgir ozon.

Vil du vite mer om WHOs nye retningslinjer for luftforurensning kan du gå inn på: www.who.int/en/